ترمورطوبت سنج دیتالاگر مدل TES-1364 ساخت کمپانیTES تایوان

دارای پراپ جداگانه حساس

دارای صفحه نمایشگر دو گانه به همراه نمودار

محدوده اندازه گیری: دماċ ~+60 ċ   -20
رطوبت RH10~95%

دقت قرائت:,0.1 ċ  %1RH

دقت دستگاه: دما: ċ 0.8±  ،رطوبت: ±3%

نمایش ماکزیمم و مینیمم بهمراه زمان

حافظه دستی تا 99 دیتا

قابلیت اندازه گیری نقطه شبنم و نقطه تر