ثبات دما و رطوبت USB مدل 98583 ساخت کمپانیMIC تایوان
دارای صفحه نمایش LCD
محدوده نمایش و ذخیره دما:85Cتا40-  با دقت:   0.6ċ±  
محدوده نمایش و ذخیره رطوبت: RH 0.1تا99.9% با دقت:3% ±
اندازه گیری نقطه شبنم،نقطه تر،شاخص گرما،WBGT
قابليت ثبت اطلاعات تا 32000 عدد با فاصله زمانی انتخابی از 1 ثانیه تا 6 ساعت