فلوی باد ،دما و رطوبت سنج هوا مدل 98653 ساخت کمپانیMIC تایوان
رنج  اندازه گیری سرعت باد m/s 0.4~35 :با دقتof FS  ±2% :
رنج  اندازه گیری دبی باد: 9999~0 m³/s 
واحدهای اندازه گیری: m/s, ftm, cms, cfm, knt, KM/h , MPH
رنج اندازه گیری دمای محیط: - 10~+50 ċ با دقت± ċ 0.6   
رنج اندازه گیری رطوبت محیط:5~95RH% با دقت: 3
انداره گیری نقطه شبنم DEW ونقطه ترWet
دارای پراپ مجزا با قابلیت تعویض به طول cm 100
قرائت ماکزیمم ، مینیمم و میانگین گیری
دارای ورودی  USB