فلوسنج باد مدل AVM07 ساخت کمپانی PROVA تایوان

اندازه گیری فلو باد  (CFM,CMM)

رنجCMM,CFM  فلو: 999900~0 m2/min

رنج  اندازه گیری : 45.0~0.0 m/s

قابلیت اندازه گیری دمای بادċ 0.0~45.0

دارای حافظه تا 2000 رکورد

قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل  RS232

واحدهای اندازه گیری:  m/s,ft/min,knots,km/hr,mph