فلوی باد ،دما و رطوبت سنج  هوا مدل 98652 ساخت کمپانیMIC تایوان
رنج  اندازه گیری سرعت باد : 30~0.4 m/s با دقت: ±%3 of FS
رنج  اندازه گیری دبی باد: 9999~0 m³/s 
واحدهای اندازه گیری:   m/s, ftm, kmh, mph, knot, cms, cfm
رنج اندازه گیری دمای محیط: 50~+15 ċ-با دقت:  ±1 ċ 
رنج اندازه گیری رطوبت محیط: 95~ 5RH% با دقت: 3±%
انداره گیری نقطه شبنم DEW ونقطه تر Wet
قرائت ماکزیمم ، مینیمم و میانگین گیری
دارای ورودی USB