بادسنج هوا مدل AVM305  ساخت کمپانی PROVA تایوان

رنج  اندازه گیری : 45.0~0.0 m/s 

اندازه گیری دماباد:   ċ -5~60

قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابل  USB

دارای پره به ابعاد 52 mm و کابل به طولm  1.8

نمایش ماکزیمم، مینیمم، متوسط اندازه گیری، Hold