بادسنج هات وایرمدل TES-1340 ساخت کمپانی TES تایوان

اندازه گیری سرعت باد و حجم هوا(CFM,CMM)

رنج  اندازه گیری : 30~0.0 m/s

اندازه گیری دماباد:   ċ -20~60

قرائت max , min  اندازه گیری ها

پاسخگویی سریع و دارای پروب تلسکوبی

توانایی قرایت و ذخیره اطلاعات تا 99 مورد

واحدهای اندازه گیری: m/s,ft/min,knots,km/hr,mph