یکی از ویژگی های دستگاه صوت سنج 407706 این است که  به صورت

 پر تابل می باشد و کاربر می تواند خیلی راحت جابه جا کند.

 

 مشخصات فنی دستگاه:

  قابلیت تست باطری
  دارای خروجی 
آنالوگ
  انتخاب حالت   
slow/fast
  رنج 54~126dB   دقت 2dB
  دارای   حالت
A&C
  نمایش 
max/HOLD