صوت سنج 407730   میزان دسی بل در صوت را اندازه گیری می نماید

 که دارای مشخصات زیر می باشد:

 

 

 مشخصات فني دستگاه:

  رنج 40~130dB دقت 0.1dB
  دارای خروجی
 آنالوگ
  انتخاب حالت
slow/fast
  دارای حالت
A&C