صوت سنج  407750 دستگاهی است که علاوه بر اینکه به کامپیوتر اتصال پیدا می کند

 میزان دسی بل را در صوت مشخص می نماید .

 

 مشخصات فني دستگاه:

  رنج اتوماتیک و دستی
  رنج30~130
dB  دقت0.1dB
  استاندارد صوت  class 2
  انتخاب حالت
slow/fast
  قابليت اتصال به کامپیوتر