صوت سنج SL-4011 دستگاه پر تابل است که به صورت دیجیتال می باشد

 و دارای مشخصات زیر است :

 

مشخصات فنی دستگاه:

 دارای خروجی  AC

 پراب سر خود  -محدوده اندازه گیری : (35 ~ 130 dB)